Hyra skoter

Vi har ett stort urval av helt nya sport- och touringskotrar för uthyrning. När Ni hyr skoter hos oss ingår alltid ledkort, kläder (jacka och byxa), hjälm och skoterskor. För att få hyra snöskoter av oss krävs förarbevis för snöskoter eller att du har körkort som är utfärdat före 1 januari 2000. Har du ett körkort som är utfärdat efter 1 januari 2000 och vill köra/hyra snöskoter måste du åka med guide (läs mer om våra guidade turer). All åkning sker på egen risk. Som hyrestagare är du skyldig att följa de villkor och föreskrifter som gäller för snöskoteråkning i funäsdalen och övriga sverige.

Sport 600

En fullmatad sportskoter som ger alla typer av åkare full valuta. En lättkörd skoter tack vare en genomtänkta körergonomi.

  • 1-dag: 2.100 kr (inkl 60km)
  • 2-dag: 4.100 kr (inkl 120km)
  • 3-dag: 5.600 kr (inkl 180km)

Skoter & Boende (Sport 600)

Sport 800

För fantastisk framkomlighet på såväl led som i terräng. Ny boggie, förstärkt fjädring, högre kammar och styrhöjjare.

  • 1-dag: 2.600 kr (inkl 60km)
  • 2-dag: 5.100 kr (inkl 120km)
  • 3-dag: 6.800 kr (inkl 180km)

Skoter & Boende (Sport 800)

Sport 800 HC

En lössnö maskin utan gränser. Denna maskin rekommenderas endast för dig som har mycket stor erfarenhet!

  • 1-dag: 2.900 kr (inkl 60km)
  • 2-dag: 5.500 kr (inkl 120km)
  • 3-dag: 7.500 kr (inkl 180km)

Skoter & Boende – (S 800 HC)

Hyra av skoter

Utlämning & återlämning
Utlämning av skoter sker från kl 08:30 samt återlämning senast 16:30 dag för återlämning.
Vad ingår i samband med hyra av skoter
I priset ingår hyra av komplett utrustning: jacka/byxa, hjälm, skoterstövlar, försäkring samt ledkort och skoterledskarta. Körsträcka om 60 km/dag ingår i det angivna priset. Vid körsträcka utöver 60 km/dag debiteras 4 kr/km. Kostnader för bränsle och olja tillkommer.

Hyresvillkor

För att få hyra snöskoter hos oss krävs att du är 18 år och har ett förarbevis för snöskoter. Det går också bra med förarbevis för terrängskoter utfärdat före 2009-10-01 eller ett svenskt körkort/traktorkort utfärdat första gången före 2000-01-01. För norska medborgare krävs körkort i klasserna A, A1, B, S och T. Körkortet skall vara utfärdat före 2006-07-01. From 2006-07-01 krävs körkort i klass S för att få köra snöskoter. Hyrestagaren är skyldig att informera sig om fordonets handhavande samt besiktiga fordonet tillsammans med uthyraren innan avresa.

Skoteråkning i Funäsdalen

Körning får endast ske längs anvisad och markerad skoterled, på parkerings/rastplats, samt terminalområde med iakttagande av dessa villkor och övriga föreskrifter enligt lagar och förordningar. Parkering får ske inom särskilt markerade platser eller längs leden under förutsättning att fara inte uppkommer för annan skoterförare. Körning får även ske inom område som på kartan markerats med diagonalränder/friåkningsområde utan några markerade leder. Körning får ske överallt inom sådant område.